Radyo Özgür

Özgür Radyo'da dünya ve bölge haberlerinden daha fazlası var. Sanat ve kültürü desteklemeyi misyon edindiler. Bu amaçla günlük programda davetiyeler ve etkinlik ipuçları yer almaktadır. Ama aynı zamanda sorumlu tartışma programları ve bölgesel şirketlerin ekonomilerini canlandırmaları için bir platform. Halk türkülerinin yaygınlaştırılması ve halk kültürünün gelecek nesillere aktarılması en büyük gurur kaynağımızdır. At Özgür Radyo, there's more than just world news and regional news. They have made it their mission to support art and culture. To this end, invitations and event tips are integrated into the daily program. However, also responsible discussion programs and a platform for regional businesses to stimulate their economy. The main point of pride is the dissemination of folk songs and the transmission of folk culture to future generations.

The radio station will start playing after just one advertisement